Đặt hàng ngay

Tất cả các loại bánh đều sử dụng bột chua, là men tự nhiên nhà làm (hoàn toàn không dùng men công nghiệp). Bánh cần 24h để làm, vui lòng đặt hàng trước 3h chiều ngày hôm trước để nhận / được giao bánh vào chiều hôm sau. Bánh chỉ làm theo đơn đặt hàng, không có bánh sẵn.
Chúng tôi nghỉ làm việc vào Chủ nhật và Thứ hai.