Fermented Hanoi

MỞ CỬA: THỨ BA ĐẾN THỨ BẢY
NGÀY NGHỈ: CHỦ NHẬT VÀ THỨ HAI
fermented hanoi

+84 93 604 7305
hi@fermentedhanoi.com
152 Trấn Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội